Aquest curs consta dels continguts didàctics a la matèria específica de Ciències de la Terra i del Medi Ambient, per a la preparació de proves d´accés a grau superior.